Integritetspolicy

Integritetspolicy
Hos Husmuttern AB är din personliga integritet väldigt viktig och du ska känna dig trygg när du lämnar personuppgifter till oss.
Vi skyddar därför dina personuppgifter i enlighet med gällande lagstiftning.

Personuppgiftsansvarig
Husmuttern AB ansvarar för att dina personuppgifter behandlas i enlighet med gällande lagstiftning.
Personuppgiftsansvarig är Husmuttern AB.
org. nr 559043-3396
Endast en begränsad andel anställda på Husmuttern AB som får ta del av dina personuppgifter.

Hantera dina personuppgifter hos Husmuttern AB
Vill du få ut de personuppgifter vi har av dig hos Husmuttern AB eller få dem uppdaterade eller raderade så kontaktar du oss genom att skicka ett mejl till info@husmuttern.se.

Varför vi sparar personuppgifter
Vi sparar uppgifter när du kontaktar oss, t ex när du skickar ett mejl, ringer eller genom att ta kontakt genom funktioner på vår webbsida eller via sociala medier. Detta gör vi för att kunna svara på din förfrågan.

Vem vi delar dina uppgifter med

Dina personuppgifter används bara inom Husmuttern AB men dina personuppgifter kan komma att lämnas ut när så krävs enligt lag eller när det är nödvändigt att skydda Husmuttern AB, våra medarbetares, kunders eller allmänhetens
rättigheter eller säkerhet.Husmuttern AB 2020 All rights reserved