Koncept

Koncept

Husmuttern AB utvecklar ett huskoncept för att producera modulhus sammansatta av standardiserade komponenter efter slutanvändarens behov. Huskonceptet är ett standardiserat demonterbart, återvinningsbart enplanshus, för permanenta samt tillfälliga byggnadslov. 

Huset ska i sina olika utföranden passa i stort sett alla målgrupper, tex: Studenter, Familjer, Pensionärer. Huset ska även fungera som lokaler för Undervisning, Vandrarhem etc.

Delar av konceptuvecklingen sker i ett ”open innovation” koncept där idéer samlas från crowd innovation, examensarbeten och studentprojekt. 

Husmuttern AB 2020 All rights reserved