Nyheter

Projekt Husmuttern 2.0

Projektet sker med hjälp av Tillväxtverket. Stycket nedan är taget från Tillväxtverkets hemsida.

"Projektet Husmuttern 2.0 kommer ta fram prototyper på de lärmiljöer som behövs och testa och verifiera funktionen. När man uppnått fungerande lärmiljö kommer dessa sättas i full produktion samt lärdomarna spridas till tillverkningsindustrin genom samarbetsparterna.

Det övergripande projektmålet är att personer långt från arbetsmarknaden, oavsett kön, får arbete med integrerat lärande som förbereder dem för arbete inom tillverknings- och byggindustrin."


Projekt med Vinnova och RISE 

"Universell utformning av arbetsplatser - manuell montering"

Projektet Universell utformning av arbetsplatser manuell montering, utvecklar inkluderande arbetsplatser för industriell montering. Monteringsarbetsplatser avses anpassas för personer med olika former av funktionsvariation utan att hindra arbete för personer utan sådan variation.