Hoppa till innehåll

Husmuttern AB utvecklar ett trähuskoncept för att producera modulhus sammansatta av standardiserade komponenter efter slutanvändarens behov. Huskonceptet är ett standardiserat demonterbart, återvinningsbart enplanshus, för permanenta samt
tillfälliga byggnadslov. 

Flera målgrupper

Huset ska i sina olika utföranden passa i stort sett alla målgrupper, t.ex. Studenter, Familjer, Pensionärer. Huset ska även fungera som lokaler för Undervisning, Vandrarhem etc.

Delar av konceptutvecklingen sker i ett ”open innovation” koncept där idéer samlas från crowd innovation, examensarbeten och studentprojekt. 

Mikrofabriker

Mikrofabriken är anpassad för att en person utan förkunskaper, språkkunskaper eller arbetserfarenhet ska kunna utföra arbetsuppgifterna. 

sv_SESvenska