Hoppa till innehåll

Projekt husmuttern 2.0

Projektet sker med hjälp av Tillväxtverket. Stycket nedan är taget från Tillväxtverkets hemsida.

”Projektet Husmuttern 2.0 kommer ta fram prototyper på de lärmiljöer som behövs och testa och verifiera funktionen. När man uppnått fungerande lärmiljö kommer dessa sättas i full produktion samt lärdomarna spridas till tillverkningsindustrin genom samarbetsparterna.

Det övergripande projektmålet är att personer långt från arbetsmarknaden, oavsett kön, får arbete med integrerat lärande som förbereder dem för arbete inom tillverknings- och byggindustrin.”


sv_SESvenska